Česká rodinná firma s anglickým názvem: Od začátku

V dnešní době se stále častěji setkáváme s podnikatelskými subjekty, které si zvolí pro svou činnost název v jiném jazyce než je mateřština a naše rodinná firma není výjimkou. Můžete se ptát, proč jsme si zvolili anglický název, když jsme česká firma specializující se na výrobu plyšových hraček a odpověď je prostá a má svůj původ v počátcích našeho podnikání.

Naše cesta začala v roce 2016, kdy jsme se rozhodli věnovat výrobě plyšových hraček, při zvažování názvu pro naši firmu jsme hledali takový, který by byl snadno zapamatovatelný a atraktivní pro potenciální zákazníky nejen v České republice a Slovensku, ale i v zahraničí a zvolit anglický název pro naši českou firmu byla pro nás z prvu složitá, ale nakonec přirozená volba, neboť angličtina je mezinárodním jazykem obchodu a komunikace.

Název naší firmy, který si neseme od samotného začátku, nám přinesl určité výhody, první z nich spočívá v širší dostupnosti našich produktů na mezinárodním trhu a získali jsme tak možnost oslovit širší cílovou skupinu a získat zákazníky nejen v České republice a Slovensku, ale také v zahraničí, což by v případě čistě českého názvu bylo složitější.

Dalším důležitým aspektem je pro nás také snaha o budování globální identity, anglický název nám umožňuje být součástí mezinárodní komunity a vytvářet povědomí o naší značce i mimo hranice České republiky, jednoduše řečeno: s anglickým názvem se otevíráme novým příležitostem a spolupracujeme s partnery a zákazníky z různých částí světa.

I přesto, že jsme si vědomi, že pro některé zákazníky může být neobvyklé, že česká firma má anglický název, věříme, že kvalita našich plyšových hraček a pozitivní zkušenosti našich zákazníků vytvoří silnou a příznivou reputaci naší firmy a naše rozhodnutí zvolit anglický název bylo promyšlené a dnes jsme hrdí na to, že naše výrobky dělají radost i za hranicemi naší země a to s Českou vlajkou na svém štítku.

logo-long_2x-1

 

 

× Zavřít
prání